Reading

Er bestaan geen willekeurige gebeurtenissen of toevalligheden. Alles dat in het universum bestaat is deel van een geordend patroon, opgebouwd uit cycli. Van de kleinste deeltjes in de microkosmos, zoals cellen, moleculen en atomen, tot de onmetelijk grote lichamen van sterrenstelsel, de macrokosmos; alles kent een eigen cyclus. Iedere kleinere, korter durende cyclus is weer onderdeel van een grotere, langer durende cyclus. 

 

Het geordende patroon wordt gevormd vanuit de kosmische wetmatigheden, ook wel de 7 hermetische principes genoemd;  het principe van mentalisme, overeenstemming,  polariteit, 

oorzaak & gevolg,  vibratie,  ritme en gender.

 

Wanneer we een verschijnsel toevallig noemen, of zelfs bovennatuurlijk of paranormaal, gaat het in werkelijkheid over een natuurlijk verschijnsel in een bepaald stadium van haar cyclus, ontstaan uit kosmische wetten en patronen die we (nog) niet herkennen of begrijpen.

Een reading met tarot- en orakelkaarten ontstaat vanuit een hoger begrip van deze kosmische wetmatigheden, het in-depth zien van patronen en het werken met symboliek en archetypen.

In een reading tunen we in op jouw energie, en daarmee op jouw cyclus. Een reading is geen toekomstvoorspellen, zoals 'volgende week ontmoet je de man van je dromen', of 'als je nu een lot koopt win je een prijs'. Echter, een reading spiegelt als het ware jouw energie, waardoor voor jezelf vaak onbewuste patronen inzichtelijk worden. Hierdoor krijg je meer helderheid over

verschillende aspecten in jouw leven, en hoe je met situaties om kunt gaan. Je krijgt altijd wat je nodig hebt, het is nooit 'toevallig' wat er voor jou in kaart komt!