Reading

Er bestaan geen willekeurige gebeurtenissen of toevalligheden. Alles dat in het universum bestaat is deel van een geordend patroon, opgebouwd uit cycli. Van de kleinste deeltjes in de microkosmos, zoals cellen, moleculen en atomen, tot de onmetelijk grote lichamen van sterrenstelsel, de macrokosmos; alles kent een eigen cyclus. Iedere kleinere, korter durende cyclus is weer onderdeel van een grotere, langer durende cyclus. 

Wanneer we een verschijnsel toevallig noemen, of zelfs bovennatuurlijk of paranormaal, gaat het in werkelijkheid over een natuurlijk verschijnsel in een bepaald stadium van haar cyclus, ontstaan uit kosmische wetten en patronen die we (nog) niet herkennen of begrijpen.

 

Een reading met tarot- en orakelkaarten ontstaat vanuit een hoger begrip van deze kosmische wetmatigheden, het in-depth zien van patronen, en het werken met symboliek en archetypen.

In een reading tunen we helemaal in op jouw energie, en daarmee op jouw cyclus.

Een reading is geen toekomst voorspellen, zoals 'volgende week ontmoet je de man van je dromen', of 'als je nu een lot koopt win je een prijs'. Wel krijg ik tijdens sessies altijd bepaalde,

op dat moment relevante informatie door over iemands pad. In het quantumveld, waar verleden, heden en toekomst samenkomen, kan ik bepaalde informatie lezen, alsof ik door de hoofdstukken van een boek of script blader, en wat gemarkeerde stukken lees, die de rode draad weergeven van iemands verhaal.  Door deze informatie te combineren met de gelegde kaarten, die jouw huidige energie weerspiegelen,  kun je patronen gaan herkennen.

Zo krijg je meer helderheid over verschillende thema's en mogelijkheden in jouw leven,  en hoe je met situaties om kunt gaan om het beste uit jezelf te halen. Je krijgt altijd wat je nodig hebt, het is nooit 'toevallig' wat er voor jou in kaart komt!