top of page
  • Foto van schrijverkarinvanderzwan

De Hermetische kosmische wetten; 7 Oud Egyptische principes over het leven

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2023

We zijn geprogrammeerd om dingen te zien vanuit een perspectief van het zichtbare en tastbare. Dit noemen we ‘ de realiteit’. Zodra je bewustzijn zich echter verruimt, kun je zien hoe zowel het zichtbare als het onzichtbare, het energetische, deel uitmaken van dezelfde realiteit.

De hermetische principes spreken over dit inzicht en leggen uit over de fysieke en energetische wereld en hoe ze met elkaar verbonden zijn.1. Alles is geestelijk. Het universum is mentaal


Dit betekent dat alles energie is, niets (of alles) bestaat echt in werkelijkheid. Je beeld wordt gevormd door wat je geest er van maakt. Op die manier kun je de werkelijkheid aanpassen met je mindset. Vanuit de ego-mind neem je de werkelijkheid waar vanuit een lagere frequentie, wat een op angst gebaseerde/meer negatieve perceptie is. Deze perceptie creëert vervolgens even negatieve emoties, die op hun beurt weer leiden tot even negatieve manieren van handelen. Vanuit het hogere geest/ziels-perspectief wordt de werkelijkheid gevormd door een hogere, meer positieve, op liefde gebaseerde frequentie. Dit creëert positievere emoties, en dit verhoogde gevoel van geluk en welzijn leidt weer tot positievere keuzes. Dus de manier waarop je naar je omgeving kijkt, zit echt in je mind; Je registreert alles en vertaalt dit naar beelden volgens de frequentie van je mindset.


2. Het principe van overeenstemming


Zo boven, zo beneden. Zo van binnen, zo aan de buitenkant. Dit principe vertelt over hoe alles altijd op dezelfde manier gebeurt, op verschillende schalen en niveaus. Wat bijvoorbeeld in de fysieke werkelijkheid gebeurt, gebeurt ook altijd op energetisch niveau. Wat op zichtbaar niveau gebeurt, heeft altijd een onzichtbaar equivalent. Een bekend beeld ter illustratie hiervan is de boom, waarvan de wortels even diep en wijd verbreid onder de grond groeien, als dat de takken en bladeren aan de boom bovengronds groeien. Als een spiegelbeeld. En wat er gebeurt op een klein atomair of cellulair niveau, gebeurt ook op kosmische schaal. Dit kun je zien als je bijvoorbeeld de beweging van atomen vergelijkt met de beweging van sterrenstelsels. Ook kun je het principe zien in rekenkundige vorm; 1+2=3, maar 1 miljoen+ 2 miljoen is ook 3 miljoen.


3. Het principe van trilling


Alles in het universum is altijd in beweging en aan het creëren. De manier waarop verschillende manifestaties op mentaal, emotioneel, fysiek of materieel niveau plaatsvinden, hangt af van hun beweging of trilling. De snaartheorie van de natuurkunde uit de jaren zeventig ondersteunt dit idee. Hoe langzamer de trilling, of energetische frequentie, hoe meer solide een manifestatie wordt, of in ieder geval lijkt. Maar zelfs het zwaarste betonnen gebouw is eigenlijk niet meer dan een verzameling bewegende moleculen. Omdat er altijd beweging is, is alles altijd beïnvloedbaar.


4. Het principe van polariteit


Dit betekent dat alles een dualiteit heeft, het tegenovergestelde in zijn vorm, maar in de natuur is het hetzelfde. Dus warm en koud zijn tegenpolen, maar gaan beide over temperatuur. Dichtbij en ver weg zijn tegenpolen, maar gaan beide over afstand. Donker en licht, nacht en dag, zijn tegenpolen maar ook beide over de hoeveelheid licht. Luid en stil gaan beide over geluid, vreugde en verdriet zijn beide gevoelens. Extremen zijn dus nog steeds in wezen hetzelfde, maar variëren in effect.


5. Het principe van ritme


Wat omhoog gaat moet naar beneden komen. Wat naar links zwaait, zwaait vanzelf weer terug naar rechts. Dit ritmeprincipe hangt nauw samen met het dualiteitsprincipe en het principe van oorzaak en gevolg. Overal in de natuur, natuurkunde, geschiedenis, eigenlijk overal zie je dit principe tot uiting komen. Voor elke beweging, beslissing of actie is er een tegenbeweging, effect of reactie.


6. Het principe van oorzaak en gevolg


Dit is een fundamentele wet over hoe er voor elke oorzaak een gevolg is en voor elk gevolg een oorzaak. Niets is toeval. Alles is met elkaar verbonden. Dit principe is gelinkt aan het concept 'karma'. Vanuit het ego hebben we de neiging om karma te zien als een beloning of straf van het universum of God voor onze daden, maar feitelijk gaat het niet om goed of fout. Het is gewoon een wet over oorzaak en gevolg die elkaar spiegelen. Als je een ander effect of resultaat wilt, moet je de oorzaak of input veranderen. Een agressieve houding creëert bijvoorbeeld een vijandige situatie. Oneerlijkheid naar jezelf of anderen zal altijd tot meer bedrog leiden. Als je je houding verandert naar een liefdevollere energie, zal de uitkomst van de situatie ook vrediger en harmonieuzer zijn. Wil je liefde ontvangen, geef dan onvoorwaardelijk liefde. Wil je vriendschap, wees een vriend. Het gaat om de juiste balans tussen geven en ontvangen.

Belangrijke noot hierbij is dat oorzaak en gevolg zich niet alleen in het zichtbare maar ook het onzichtbare afspelen. Met andere woorden, een situatie is aan de oppervlakte niet altijd wat het lijkt. Het effect van een bepaalde handeling ligt niet alleen in de handeling zelf, maar vooral in de energie achter de handeling. Het motief, de overtuiging erachter. Iets wat gedaan wordt vanuit liefde en vertrouwen heeft een ander effect dan dezelfde handeling wanneer deze gedaan wordt vanuit angst en achterdocht.


7. Het principe van gender


Gender zit in alles. Elke creatie, elke manifestatie, zowel fysiek/materieel als energetisch/mentaal, heeft zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant. Als je een atoom splitst, heb je altijd twee delen, de ene is de mannelijke/negatieve lading, de andere de vrouwelijke/positieve lading. Ook bij mensen, dieren en planten is er altijd een combinatie van mannelijke en vrouwelijke energieën en aspecten in de fysieke belichaming en in gedrag, ongeacht geslacht of genderidentificatie.Met deze inzichten over de kosmische patronen en wetmatigheden, kun je steeds dieper gaan begrijpen hoe jouw realiteit zich vormt. Van daar uit kun je deze principes zelf gaan toepassen. Bij het navigeren in jouw dagelijkse leven, bij het overwinnen van moeilijke situaties in jouw leven en bij het bewuster creëren van jouw gewenste realiteit!


45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page